Saturday, December 31, 2011

Vuosi vaihtuu

Näin se vuosi taas vaihtuu.

Elämme mielenkiintoisia aikoja - kaipa me olemme eläneet aina mielenkiintoisia aikoja - silti nyt tänä tietoliikenteen, tiedon kulun erittäin nopeana aikana kaikki ilmiöt ja ajatukset ovat välittyneet hetkessä ympäri maapalloa ja tämä meidän vanha maailmamme on pienentynyt ja toisaalta laajentunut.

Monet meistä ovat joutuneet tai saaneet käydä sisäistä kouluaan kiivastuneeseen tahtiin. Se on erittäin voimaannuttavaa, vaikka toisaalta siinä voi väsähtääkin melkoisesti ajoittain. Kokonais saavutus sisäisestä koulusta, itsensä tuntemisen opettelusta on tasapainossa siitä maksetun hinnan kanssa - ainakin jos asiaa katsoo laajemmasta perspektiivistä.
Hintaan on saattanut kuulua työ- ja ihmissuhteiden muutokset, mitkä saattavat tuntua raskailta ja vaikeiltakin, mutta ehkä välttämättömiltä.
Elämässämme on voinut tapahtua monia menetyksiä ja olemme ehkä kohdanneet haasteita, jotka ovat rasittaneet aikanaan. Elämä on saattanut tuntua epävarmalta ja kivikkoiselta.
Olemme joutuneet tekemään päätöksiä ja valintoja, jotka ehkä olisimme mieluummin jättäneet tekemättä, mutta elämä meissä on pakottanut meidät siihen silti.
Olemme ehkä epäilleet päätöksiämme ja valintojamme, olemme ehkä arvailleet, olivatko valintamme sittenkään oikeita.
Kaikkea on hyvä kyseenalaistaa ja löytää lopulta rauha siinä, missä on. Kaikki on selvää, vaikka ei aina itsestään selvää.

Olemme ehkä kohdanneet monia ihania ja antoisia ihmisiä ja olentoja tänä vuonna. Olemme ehkä löytäneet itsemme syvemmin, olemme ehkä löytäneet elämällemme ihan uuden suunnan ja vakauden.

Tänään vuoden viimeisenä päivänä - ellei ole tehnyt jo ennen tätä päivää - on hyvä tehdä inventaario eletystä vuodesta ja itsestä siinä. Samalla voi antaa suuntaa uudelle vuodelle ja elämälleen siinä ja sitä seuraavissa. On hyvä antaa ajatuksia ja energiaa elämän jatkumiselle itsessään ja ympäristössään, vaikka elää tässä hetkessä, vaikka on vain tämä hetki.

Tahdon antaa kiitoksen elämälle itselleen ja itselleni siitä, että opin koko ajan enemmän olemaan osa elämää, että opin antamaan elämän virrata kauttani vapaammin. Tahdon kiittää myös ystäviäni ja rakkaitani tästä kuluneesta vuodesta ja siitä, että heistä - teistä - niin monet seuraavat mukanani myös tulevana vuonna.